Skip til hoved indholdet
  Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

Forældrene er de mest betydningsfulde i barnets liv. Derfor giver det gode forældresamarbejde gode børneliv. Forskning viser, at en god kontakt og samspil mellem pædagogisk personale og forældre er en afgørende faktor for, at barnet føler sig tryg og forbinder det med noget positivt at gå i dagtilbud.

I det daglige er det de enkelte institutioners opgave at samarbejde med forældrene om barnets trivsel og udvikling. Et godt samarbejde kræver kommunikation, refleksion og forståelse fra begge parter.

I Høje-Taastrup Kommune er der udviklet et dialogværktøj med 10 principper for forældresamarbejdet, som kan bidrage til at udvikle og styrke forældresamarbejde.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge I, der udover Lindetræet, også består af daginstitutionerne Frøen og Klatretræet.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år, og man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

 • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende
 • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

Daglig information

Vi prioriterer højt den daglige dialog og kontakt med jer forældre. I forældre er også altid velkomne til at lave en aftale med os. Som forældre er I altid velkomne til at tilbringe lidt tid i huset sammen med jeres barn.

 • Vi tilbyder en samtale efter jeres barn har gået her i 2-3 måneder.
 • Derefter er der en samtale cirka en gang om året.
 • Vi afholder ligeledes forældremøde en gang årligt.
 • På vores ForældreIntra - Aula - vil der være mulighed for at se billeder og læse, hvad den enkelte stue har lavet i løbet af dagen.
 • Der vil også hænge information på de hvide tavler ved hver stue.

Skiftetøj

Det er vigtigt, at barnet har tøj på til at røre sig i og som tåler at blive snavset. Vi prioriterer udeliv højt, derfor er praktisk tøj og regntøj en forudsætning for en god oplevelse udendørs.

Der må ikke være snore i huer og hætter, da barnet kan hænge fast i legeredskaber og lignende.

Det er ligeledes vigtigt med ekstra skiftetøj.

Sko-fri institution

Når jeres børn leger med hinanden, foregår det ofte på gulvene. Derfor er det vigtigt for os, at gulvene er rene og rare at lege på. Vi vil derfor gerne være fri for både våde og snavsede gulve, da dette samtidig kan være med til at forbedre indeklimaet og mindske sygefraværet og allergier hos både børn og personale.

Det betyder, at vi er en sko-fri institution hele året rundt. Børn, forældre og andre, der henter og bringer, skal alle tage deres sko af og på ved indgangspartierne. Det er op til jer forældre, om I vil gå på bare tæer, have inde-sko eller strømper med. Der vil være en kurv med lånesutsko til voksne ved alle indgange. 

Sol

Om sommeren skal I selv smøre jeres barn med solcreme, inden barnet kommer om morgenen. Medbring meget gerne en solhat. Vi smører børnene ind om eftermiddagen ved behov.

Sygdom

Institutionen må ikke modtage barnet, når det har feber, børnesygdomme, øjenbetændelse, opkast, diarré eller andre smitsomme sygdomme.

Barnet bør blive hjemme ved voldsom forkølelse på grund af smittefare og for barnets eget velbefindende.

Vi giver kun medicin for kroniske lidelser.

Hvis jeres barn bliver syg i institutionen, ringer vi til jer og aftaler nærmere om afhentning. Når vi vurderer, om barnet er sygt, ser vi på, om den almene tilstand ændres på ét eller flere af følgende punkter:

 • Barnet vil ikke være sammen med andre børn
 • Barnet kræver en voksen for sig selv
 • Barnet ændrer spisevaner
 • Barnet har temperaturforhøjelse
 • Barnet er pjevset, ulykkelig eller på anden måde ude af psykisk balance
 • Barnet kan ikke følge den daglige rytme - for eksempel ikke komme ud i frisk luft.

Vi har følgende forventninger til dig som forælder

 • At I forholder jer loyalt og har tillid til den pædagogiske praksis i institutionen.
 • At I kommer til rette vedkommende, hvis I oplever, at der er problemer med vores fælles samarbejde.
 • At I udviser forståelse for, at vi har en hverdag, der skal fungere med rigtig mange børn, og vi derfor ikke har tid til at lede efter sutsko og lignende om eftermiddagen.
 • At I har ansvaret for jeres barn, når I er i institutionen.
 • At I fortæller os, hvem der henter jeres barn, hvis det ikke lige er mor eller far.
 • At I sørger for tydeligt navn i barnets tøj og på madkassen.
 • At I informerer os om ændringer til dit barns kartotekskort.
 • At I respekterer institutionens regler: eksempelvis opfordrer vi jer til, at jeres barn kun har tryghedsskabende ting med i institutionen, og at barnet ikke medbringer legetøj, der larmer.
 • At I respekterer, at børn og personaler ofte er gået i gang med en aktivitet klokken 09.30.
 • At I giver os relevante oplysninger om begivenheder i dit barns hverdag.
 • At I ringer eller skriver på Aula ved sygdom, ferie og fridage.
 • At I prioriterer og deltager aktivt i forældremøder, forældresamtaler og fællesarrangementer.

Som forælder kan du forvente

 • At vi altid går direkte til jer, hvis vi oplever vanskeligheder i vores fælles samarbejde.
 • At vi tilbyder dig en forældresamtale cirka 3 måneder efter jeres barns start i institutionen.
 • At vi altid kan finde tid til en snak, hvis I har brug for det.
 • At vi altid kommer til jer, hvis vi har bekymringer omkring jeres barn.
 • At vi er åbne for jeres ideer, synspunkter og konstruktive kritik.
 • At vi, så vidt det er muligt, tager de individuelle hensyn til jeres barn, som I beder om.
 • At vi, så vidt det er muligt, tager aktiv del i afleveringen af jeres barn.
 • At vi kontakter jer, hvis jeres barn er ked af det, og vi ikke kan trøste det.
 • At vi kontakter jer i tilfælde af sygdom elle ulykke.
 • At vi sørger for, at I får rettidig information om fællesarrangementer, ferie, lukkedage med mere.
 • At vores informationer er let tilgængelige på opslagstavler, Aula og vores hjemmeside.

Her hos os i daginstitution Lindetræet afholder vi forældremøde en gang om året.

Hvert år er der også et møde for de kommende skolebørns forældre.

Daginstitution Lindetræet

Afdeling 1
Lindehaven 3
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 31 40

Afdeling 2
Lindevangshusene 65
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 10

Pædagogisk leder:
Annitta Bennekow
E-mail: annittabe@htk.dk

Klyngeleder: Lisbet Mathiesen
E-mail: LisbetMa@htk.dk

Mandag - fredag:
Klokken 06.15 - 16.45

Lukkedage