Velkommen

Her finder du praktiske informationer og andre nyttige oplysninger, når du og dit barn er nye i Lindetræet.

Børnehuset Lindetræet er en integreret daginstitution med 140 herlige børn i alderen 0-6 år og 30 glade voksne. Vi arbejder ud fra et positivt livssyn og vægter at møde hinanden på en anerkendende måde. Vores fornemmeste opgave er at skabe et miljø, hvor det enkelte barn bliver mødt af nærværende, engagerede og imødekommende voksne, som kan lære fra sig.

Vi er som institution forpligtede til at “åbne døre“ for børnene, at give dem oplevelsesmuligheder, og at formidle kontakt til omverden. Vi skal være med til at give børnene et så differentieret tilbud som muligt. Der skal være muligheder for spontane aktiviteter, grænseoverskridelser, motoriske udfordringer og ikke mindst tid til ro og fordybelse. Vi vil lære børnene at fungere godt i både små og store grupper. Vi stiller krav til barnet under hensyntagen til barnets alder og modenhed. Vi forsøger at gøre det i en kærlig og munter atmosfære.

Vores pædagogik er en blanding af leg og læring. Læring af såvel spontan som planlagt art. Sprog og bevægelse er i højsæde - indendørs som udendørs. Vi er ligeledes en institution, som vægter udendørsliv meget højt.

Det er dejligt at have noget at glæde sig til og være sammen om, derfor har vi mange traditioner:

  • Olympiade
  • Sommerfest
  • Lanternefest
  • Bedsteforældredag.

Børnene er naturligvis med i forberedelserne.

Omsorg, tryghed og nærvær

Disse tre emner er meget vigtige omdrejningspunkter i vores pædagogik.

 
Børnene skal være glade for at komme i Lindetræet, fordi de føler sig trygge, set og hørt. Derfor arbejder vi også med afslapning/ mindfulness.
 
Vi træner børnenes opmærksomhed og bevidste nærvær. Når børn tidligt i livet lærer at komme i kontakt med deres tanker, følelser og krop, har det indflydelse både på deres velbefindende og læringsmæssige udbytte af daginstitution og senere hen skole.
 
Mindfulness kan hjælpe os med at opdage, at vi allerede er fuldkomne, som vi er!

Praktiske informationer

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg