Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

Tillid, respekt, dialog og ligeværdighed er en integreret del af den daglige omgangsform i Lindetræet. Det er de voksnes ansvar at være synlige, nærværende, samt skabe en god tryg stemning, så alle børn bliver motiveret til at deltage i fællesskabet.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg