Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

I Lindetræet er børnene i fokus. Vi arbejder med læringsmiljøer, legezoner, børnestyret leg og bevægelse. Vi ser børnefællesskabet som en væsentlig del af børnenes hverdag i institutionen. At kunne lege, at få venner og danne relationer er afgørende for barnets deltagelse i de sociale relationer, der opstår i løbet af en dag.

Hos os har alle børn talent og ressourcer, og vi har høje ambitioner for alle børn. Det afspejler sig i vores møde med det enkelte barn og vores samtaler om børnene.

 

Job hos os – Studerende og nye medarbejdere

Du har lyst til at få erfaring med læring gennem leg og sproglig udvikling. Som vores nye kollega har du ambitioner, er nysgerrig på jobbet, anerkendende og inkluderende i din tilgang til børn, til forældre og til kollegaer. Du kan understøtte børnenes sproglige udvikling, og du kan samarbejde med Lindetræets tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde:

 • En daginstitution med aktive børn, forældre og personale.
 • Gode rammer ude og inde.
 • En personalegruppe i løbende udvikling.
 • Et hus med humor og rummelighed.
 • En børnegruppe fra mange forskellige nationaliteter.
 • En pædagogik der vægter leg, nærvær og tryghed højt.
 • En pædagogik der ser muligheder, i stedet for begrænsninger.
 • Et åbent hus med åbne døre, og samarbejde på tværs af stuerne.

Vi forventer, at du:

 • Har respekt og forståelse for den professionelle tilgang til den pædagogiske praksis.
 • I samarbejde med kollegaer og den pædagogiske leder tilegner dig viden om børns udvikling.
 • Tør bidrage til fornyelse af kultur og pædagogik.
 • Er ansvarsfuld, stabil og i besiddelse af godt humør.
 • Er forandringsparat, udviklingsorienteret, kreativ og nysgerrig.
 • Kan indgå i et positivt og respektfuldt samarbejde.
 • Investerer i et åbent og tæt forældresamarbejde båret af gensidig respekt.
 • Optræder empatisk og åben i dit relations arbejde.
 • Er glad for naturen og sætter pris på udeliv.
 • Er klar over at et godt personale samarbejde er grundstenen til en god institution.
 • Er fortrolig med brugen af iPad og computer.
 • Er klar og velformuleret i både skrift og tale.

Læs mere om os

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg