Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

Forældrene er de mest betydningsfulde i barnets liv. Derfor giver det gode forældresamarbejde gode børneliv. Forskning viser, at en god kontakt og samspil mellem pædagogisk personale og forældre er en afgørende faktor for, at barnet føler sig tryg og forbinder det med noget positivt at gå i dagtilbud.

I det daglige er det de enkelte institutioners opgave at samarbejde med forældrene om barnets trivsel og udvikling. Et godt samarbejde kræver kommunikation, refleksion og forståelse fra begge parter.

I Høje-Taastrup Kommune er der udviklet et dialogværktøj med 10 principper for forældresamarbejdet, som kan bidrage til at udvikle og styrke forældresamarbejde.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg